سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز پژوهشهای صدا وسیما قم  
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشى 
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی استان فارس  
محقق 
 
 
علمی پژوهشى 
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی استان فارس  
معاون فرهنگی  
 
 
اجرائى 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی  
معاون مهارتهای مرکز تربیت مربی  
 
 
اجرائى 
همکاری 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
رزمنده و کادر 
1358/01/01 
1360/02/01 
نظامی 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم  
معاونت قالبهای کاری کودک و نوجوان  
1391/08/02 
1391/11/05 
مربی کودک ونوجوان ( کارشناس )  
تدریس 
بنياد شهيد اصفهان  
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
بنياد شهيد قم  
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
سراسر كشور  
مدرس 
 
 
كلاس تخصصي ويژه كودك و نوجوان