دوره تربیت مربی کودکان و نوجوانان
40 بازدید
تاریخ ارائه : 6/26/2012 7:42:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

                                                     بسمه تعالی

4 هفته پیش تا کنون سه روز اول هفته با مربیان مرکز تربیت مربی کلاس برگزار کردیم .

موضوعات کلاس های یاد شده به ترتیب ذیل بود.

1- نقش بازی ها و سرگرمی ها در مفاهیم دینی .

2- یادگیری ، پیش زمینه های آن و انواع آن .

3- تفاوتهای فردی کودکان و نوجوانان .

4- پرسش و پاسخ کودکان و نوجوانان بخصوص در مورد خداوند ، فرشتگان ، بهشت و جهنم و..

تاریخ 10 / 10 / 1390