مثل امام بی سر، آتش به اختیاریم
181 بازدید
موضوع: ادبیات فارسی

ما پیروان رهبر, آتش به اختیاریم
بگذشته از تن و سر، آتش به اختیاریم

در زیر ظلم و کینه, هرگز نرفته شیعه
از نسل بدر و خیبر, آتش به اختیاریم

ما شیعه غدیریم, ذلت نمی‌پذیریم
ما هم بسان حیدر(ع), آتش به اختیاریم

آل صعود و داعش, بس کن ترقه بازی
من یک نفر تو لشکر, آتش به اختیاریم

همچون زهیر(ع) و عابس(ع), از خون نمی‌هراسیم
جانم فدای رهبر, آتش به اختیاریم

هیهات من الذله", باشد شعار شیعه"
مثل امام بی سر، آتش به اختیاریم

ای رهبر حسینی(ع), ای از تبار زهرا (س)
تقدیمتان شود سر, آتش به اختیاریم

هرگز نبینم آن دم, گردیده چشم تو تر
مگر که مرده نوکر, آتش به اختیاریم.

عبا به روی دستت, چرا گرفته‌ای تو؟
من که نمردم آخر, آتش به اختیاریم

مظاهر فیروزآبادی