ما شریک سوز و حزن غرب کشور گشته‌ایم
132 بازدید
موضوع: ادبیات فارسی

اشک شیرین می‌چکد از غصه فرهادها

شهر را پر کرده شیون، گریه‌ها و دادها

داغ و درد و لرزش شهر و نفیر زلزله

می‌نشیند بر دل مردم غم رخدادها

سوره‌ی زلزال و تفسیر قیامت دیده‌ای

با دو چشم خویش دیدم ضجه و فریادها

آهوی چشمان مادر در پی کودک دوان

آه! از بانگ رحیل و حیله‌ی صیادها

دستهای سرد طفل و آن نگاه آخرش

بشنو فریاد پدر را در خروش بادها

ما شریک سوز و حزن غرب کشور گشته‌ایم

فصل احسان و وفا هست و شب امدادها

مجتبی باقی