ای اهل من !
377 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

 ای اهل من ! فرزندان من ! دنیا با شما بازی نکند همان قسمی که با من بازی کرد ...

رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: سوگند به آن که جان محمد در درست قدرت اوست اگر باز ماندگان مرده موقعیت و محل مرده را می دیدند و سخن او را می شنیدند ، هر آینه از مرده خود غافل می شدند و او را فراموش می کردند و بر نفس های خود می گریستند تا جایی که چون مرده را بر روی تابوت حمل می کنند روحش بر فراز تابوت گرداگرد آن به پرواز و گردش در می آید و پیوسته ندا در می دهد :

ای اهل من ! فرزندان من ! دنیا با شما بازی نکند همان قسمی که با من بازی کرد ، مال دنیا را از طریق حلال و غیر حلال جمع آوری کردم و سپس همه را برای غیر خود گذاردم ، پس عیش و راحتی و گوارایی آن مال برای دیگران است و عواقب حساب و تبعات آن برای من ، پس بترسید و حذر کنید از مثل آنچه بر من وارد شده است " (1)

1-فوالذی نفس محمد بیده لو یرون مکانه .... بحارالانوار ج 6 ص 161