این حکم ماموریت توست......
54 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

این حکم ماموریت توست، تو فرمانده این نیروهاهستی. ..

 یک شب در خواب دیدم که همه نیروها آماده به خط شده اند. از راننده (حبیب آقا ) پرسیدم که حکم ماموریت دست کیست؟

 جواب دادند: حکم نوشته نشده! برگشتم که به سمت عملیات سپاه بروم و حکم ماموریت بگیرم، ناگهان در یک لحظه زمین جلوی ماشین به صحرایی تبدیل گشت و گروهی اسب سوار، پشت سر فرمانده شان که سوار کاری با چهره نورانی بود به سمت ما آمدند. وقتی که من سوار کاران را دیدم از ماشین پیاده شدم در این هنگام چشمم به فرمانده این سوارکاران افتاد. ایشان با دست به من اشاره کردند جلو بیا، وقتی جلو رفتم ایشان نامه ای به دستم داند. گفتم آقا این چیست؟ فرمودند: این حکم ماموریت توست. تو فرمانده این نیروها هستی. در این لحظه متوجه شدم که این آقای نورانی حضرت امام زمان ( عج ) است، خواستم دست آن حضرت را بگیرم و از ایشان تقاضا کنم که در مقابل این مسئولیت که بر عهده من می گذارند مرا در روز محشر شفاعت کنند، که یک دفعه ایشان ناپدید شدند و من از خواب برخاستم و حدود یک ساعت گریه کردم. ..

 نهایتا پس از این جواب با قلبی مالامال از ایمان به خداوند متعال و اراده ای محکم و راسخ، مسئولیت را به عهده گرفتم و عملیات انهدام نیروهای عراقی در پشت تنگه رقابیه را با موفقیت صد در صد به پایان رساندیم. (1)

1-سردار شهید علی تجلایی، یاران شاهد شماره 139