نقشه راه برای هرنفر ، هر زمان ، هر دولت
277 بازدید
موضوع: جامعه شناسی

1-ما بعد از امام همان راه امام را مو به مو دنبال کرده ایم و انشاالله دنبال خواهیم کرد.

2-دچار انفعال و ضعف نمی شویم .

3-به حول وقوه الهی، در برابر زیاده خواهی و زورگویی بیگانگان و دشمنان می ایستیم.

4-هیجان زده و احساسی تصمیم نمی گیریم .

5-به جای متن به حاشیه هایی که برای ما می سازند، معطل نمی شویم .

6- اولویت ها را تشخیص می دهیم .

7- به توانایی مردم و جوانان اعتماد می کنیم .

8-به دشمن مطلقا اعتماد نمی کنیم. (1)

1-سخنان رهبر معظم انقلاب مرقد حضرت امام خمینی (ره) سال ۱۳۹۷