سلام بر مجتبای خدا
56 بازدید
موضوع: امامت و مهدویت

سلام بر تو و بر خلق وخوی نیکویت ، سلام بر تو بر صبر جمیلت ، سلام بر تو و سفره احسانت ، سلام بر تو که امام منی ، سلام بر تو که الگوی منی .

سلام بر تو آنگاه که در کوچه های مدینه شاهد زمین خوردن مادرت بودی و سوختی و دم بر نیاوردی .

سلام بر تو و سینه مالامال از غمت زمانی که در مسجد بودی و آل ابوسفیان پدرت علی مرتضی (علیه السلام ) را لعن می کردند اما تو از سوی خدا مامور به صبر بودی تا اسلام زنده بماند .

سلام بر تو و خلق قرآنی ات ، آنگاه که دشنام های مرد شامی را شنیدی ، اما به خانه ات دعوتش کردی و از او پذیرایی نمودی تا این که دروغ های معاویه در مورد شما اهل بیت به او ثابت شد و آیه " الله اعلم حیث یجعل رسالته" را خواند .

سلام بر تو و ایثارت ، تو که قرآن مجسم بودی و دارایی ات را در راه عشق به معبودت بخشیدی و امام و اسوه کریمان گشتی.

سلام بر تو و فرزندانت ، سلام بر تو و قاسمت ، سلام بر تو عبد اللهت ، سلام بر تو و دخترت فاطمه .

به نقش بی بدیل تو و فرزندانت در کربلا که می رسم بند بند وجودم ثنا گوی خدا می شود ، که این چنین زیبا رقم زده بود ...

آخر ، کربلا حاصل خون دل خوردن تو هم بود ، تو صبورانه سوختی و ساختی تا پرده نفاق از چهره امویان فرو افتاد و رسوایی شان عالم گیر شد .

پس هر حسینیه ای ، حسنیه نیز هست .

آری قلم تقدیر چنین نگاشت که دو سرو رشید از دامنت برویند تا در روز عاشورا حسن وار حماسه بیافرینند تا جمله قاسمت در گوش ما همیشه طنین اندازبوده و تا ابد رشادت و شهادت طلبی اش الهام بخش جوانان و نوجوانان شود ، فقط فرزند توست که می تواند این چنین مرگ را تحقیر کند و { الموت احلی من العسل } بگوید .

این عبد الله توست که در بحبوحه جنگ دستش را از عمه اش جدا می سازد و برای دفاع از عمویش شتابان به قتلگاه می آید و دستش را سپر عموجانش حسین (ع) می کند .

و خدا دخترت فاطمه را برای همسری زین العابدین و امام الساجدین برگزید و در حادثه کربلا ، مسئولیتی بزرگ بر دو شش نهاد پس او باید هم از امام سجاد (ع) در کوران بیماری در روز عاشورا پرستاری کند و هم از جان فرزند خرد سالش باقر العلوم حفاظت نماید و اما ، مهمتر اینکه همراه عمه اش زینب ، تمام مصیبت های کربلا تاشام و مدینه را تحمل کند و تا پایان عمر پیام عاشورا را ابلاغ کند .

بازهم بر تو سلام می کنم و به سفره کرمت پناه می آورم و عاجزانه از درگاهت در خواست عطا می کنم تا قدری از معرفت ،حلم و احسانت را بخورانیم .