رحمت بی انتها
219 بازدید
موضوع: تفسیر


خدای سبحان در باره پیامبر می فرماید : رحمت خاصه حق در او تجلی کرده و او (پیامبر) مظهر آن (رحمت )شده است ، زیرا خداوند با مومنان مهربان است . و کان بالمومنین رحیما (1)و پیامبر نیز چنین است ... وبالمومنین روف رحیم .(2) همان صفت خاصه خود را برای رسول اکرم نیز قرار داده است.

پیامبر آئینه دار جمال رحمت خاصه خداست و قرآن این آئینه را به ما معرفی کرده می فرماید : اگر خواستید از رحمت خداوند برخوردار باشید در برابر این آئینه قرار بگیرید و به دنبال پیامبر بروید. اگر به سختی و رنج گرفتار شوید برای او خیلی سنگین است ، او نسبت به ایمان شما آزمند است و با حرض و ولع کوشش می کند تا شما ایمان بیاورید عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمومنین روف رحیم (3)

همانطور که افرد دنیا طلب ، نسبت به مال حریص اند ، پیامبر نیز نسبت به کمال هستی امت خود حریص است ، سعی و تلاش حضرت رسول صلی الله علیه و آله در حد حرص آن است که می کوشد ، مردم به کمال ایمانی خود برسند ، این معنا که رحمت خاصه الهی است در آیات دیگر به این صورت بیان شده است : فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یومنوا بهذا الحدیث اسفا (4)

به پیغمبر تسلیت می دهد که این اندازه بر خود سخت مگیر ، گویا از شدت غم قالب تهی می کنی که اینان ایمان نیاوردند ، تو برای هدایتشان تلاش کردی باید هم کوشش کنی اما چرا از غصه خود را هلاک می سازی ؟

اما سخن رسول خدا این بود که آنها نمی دانند من چه می گویم و نمی دانند به کجا می روند ؟

من می دانمآنان به کدام دره سقوط می کنند لذا با شتاب به دنبالشان می روم تا دستشان را گرفته نجاتشان دهم . ادامه دارد ...

برگرفته از تفسیر موضوعی آیت الله جوادی آملی .

1-احزاب ، 43

2-و 3 توبه 128

4 -کهف ، 5