چرا بعضی موعظه ها اثر ندارند؟
182 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان


سرش این است که واعظان اهل درد نیستند ، کسی که آتش را نبیند سخن او اعلان خطر نیست ، بر خلاف درد آشنایان معاد که هم علم آنان شهودی است هم خود آتش را می بینند ، نه دود آن را و هم این که گزارش آنان از دوزخ درد مندانه و شاهدانه است . اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ، وقتی سخن از انذار قیامت و جریان جهنم طرح می شد ، دو گونه اش سرخ می شد زیرا در حقیقت آتش دوزخ را از نزدیک می دید ... البته وقتی کسی آتش قیامت را ببیند جدا از آن پرهیز می کند . اگر دیگران هم ببینند آنچه حبیب الله می دید ، اعلام خطر آنها هم گدازنده و موثر خواهد بود و تاثیر آن در خود عالمان ، واعظان ، مرشدان ، رهبران و مربیان جامعه ظهور می کند .

البته کسی که در اثر تبهکاری مستمر ، صلاحیت انذار پذیری را از دست داده ، نصایح اولیای دلسوخته هم در آنها اثر نمی کند ، زیرا منشاء اتعاظ ، قلب است و اگر دل محجوب بود ، راهی برای نفوذ وعظ در صحنه دل نیست ... (1)

1-آیت الله جوادی آملی ، تفسیر موضوعی قرآن مجید ، ج 9