آیا مرگ برای من و تو نیست ؟
214 بازدید
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

     امام علی علیه السلام در پی جنازه ای می رفت ، شنید مردی می خندد فرمود :

    گویا مرگ بر غیر ما نوشته شده ؟ (1) و حق جز بر ما واجب گردید و گویا

     این مردگان مسافرانی هستند که به زودی باز می گردند ...

در حالی که بدن هایشان را به گورها می سپاریم و میراثشان را می خوریم

گویا ما پس از مرگ آنان جاودانه ایم !

    آیا چنین است که اندرز هر پند دهنده ای از زن و مرد را فراموش کنیم ؟

.خود را نشانه تیر بلا و آفات قرار دادیم ؟ (2)

1-کان الموت فیها علی غیرنا کتب و کان الحق ...

2-امام علی علیه السلام ، نهج البلاغه ، حکمت 122