زبانحال حضرت زهرا(سلام الله علیها)
53 بازدید
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

  باغبانی مثل من شرمنده ازگلها نشد

غنچۀ نشکفته ام گلبرگهایش وانشد 

آشیانی راکه باهم ساختیم آتش زدند

هرچه پیغمبرسفارش کرده بود اجرا نشد

  پای نامحرم نباید باز می‌شد در حرم

 باتمام قدرتم مانع شدم اما نشد

  ضربه ای با پا به در زد سخت پهلویم شکست

 بعد ازآن، زهرا(س) برای تو دگر زهرا نشد

  پشت درافتاده بودم خصم در را می‌فشرد

 یا علی گفتم که برخیزم ولی تنها نشد

 بین آتش ناگهان دلواپس زینب شدم

 دود می‌دیدم فضا را،دخترم پیدا نشد

  ریسمان را باز می‌کردم،اگرقنفذ نبود

 باغلاف تیغ محکم زد بدستم وا نشد

استاد انسانی