با علامتی " انک میت و انهم میتون " نقشه را تغییر دادند .
273 بازدید
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

با علامتی " انک میت و انهم میتون " نقشه را تغییر دادند.

آسمان گرفت، خورشید غروب کرد و رسول بزرگ ( ص ) از دنیا رفت و غمی جانکاه بر سینه تمامی کسانی که به عمق حادثه و وسعت فاجعه پی برده بودند، خیمه زد!

هرچه وسعت وجودی تو بیشتر، و معرفتت به عجز بشر و عظمت روحی و رسول الله ( ص ) افزون تر، این غم جانکاه تر.

و زهرا (س) در اوج بود و عظمت حادثه و عمق فاجعه و محرومیت تمامی انسا ن ها را در این سوگ به نظاره نشست.

خورشید غروب کرد.

همه در حیرت، یاران اندک، نظام قبیلگی، کینه ها سر شار، اسلام نو پا، گله گرگ ها، این است اوضاع.

زوزۀگرگ ها بلند شد.

گرگ هایی گرسته برای تقسیم نیمتی که ثمرۀتمامی نسل ها بود و از آن همۀانسان ها تا همیشۀتاریخ، حمله بردند، به عنوان آخرین حربه - پس از رسوایی در ترور ناکام رسول الله ( ص ) در تبوک – منکر فوت رسول الله ( ص) شدند و این که او زنده است و باز می گردد. تا وصی او را خلع سلاح کنند، که آدم زنده جانشین نمی خواهد.

چرا که رسول بزرگ ( ص ) آن قدر بر خط وصایت تاکید کرده بود، که گرگ ها گمان رودنش را هم نمی بردند، تا شنیدند: در سقیقه، جماعتی برای تعیین خلیفه گرد آمده اند.

پس می توان ربود! !

با علامتی" انک میت و انهم میتون "نقشه را تغییر دادند.

مثلثی شوم، خود را به معرکه رسانید و از درگیری و حسادت بین " اوس " و " خزرج " سود برد، و علم اختلاف بین آن هارا بر افراشت و ادعاهای مرده را زنده کرد. و با شیطنت آن چه را که در آ« هیچ سهمی نداشند، به یکدیگر حوالت نمودند.

ادامه دارد. . .

چشمه در بستر، پور سید آقایی.