چرا ما رشد نمی کنیم ؟ گیر کار کجاست ؟
42 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان


مهمترین و بزرگترین مانعی که بر سر راه انسان سالک قرار دارد ، تعلق به دنیا ست .

تا دل غبار رویی نشود و مانع بر طرف نشود، خورشید کمال نمی تابد و وصل نمی درخشد .

*** - هرچه فریب و نیرنگ بوده از دنیا خورده ایم .

****- هر خطری دامنگیرمان شده از تعلق به دنیا بوده است .

*** - هر کس آبروی خود را از دست داده بر اثر دنیا زدگی بوده .

*** - هر کس آبرویی بدست آورده بر اثر نجات از فریب دنیا بوده .

*** - هرچه ما را از خدا دور کند و به غیر خدا مشغول کند دنیاست .

*** -آنچه را قرآن به طور مکرر یاد آوری می کند پرهیز از دنیاست .

کسی که درس می خواند تا علم زیادی فراهم کند برای این که بگوید من اعلم از دیگران هستم مانند کسی است که تلاش وکوشش می کند تا مالی فراهم کند برای این که بگوید من سرمایه دار ترم .

هم احسن اثاثا و رءیا (1)

انا اکثر منک مالا و اعز نفرا (2)

گاهی انسان رنج عبادتهای زیادی را تحمل می کند ، نه برای رضای خدا ، بلکه برای این که بگوید من زاهد تر یا عابدترم ، که این هم دنیا ست .(3)

1-سوره مریم ، آیه 74

2-سوره کهف ، آیه 34

3-برگزیده هایی از تفسیر موضوعی ج 11 ، آیت الله جوادی آملی .