این قضیه ، قضیه شخصیه نیست { مثلی لایباع بمثله }
116 بازدید
موضوع: الهیات و معارف اسلامی


       همچون منی با چون او (یزید ) بیعت نمی کند این ها قضایای شخصیه نیستند . حسین ابن علی علیه السلام وقتی سخن می گوید نمی فرماید من با یزید بیعت نمی کنم بلکه در مواقع حساس چنین سخنی را می گویند .

         تا تاریخ هست ، تا انسانیت هست ، این مبارزات هم هست.

      هر کسی مثل من فکر کند ، با کسی که مثل یزید فکر می کند ، بیعت نمی کند .(1)

        این سخن دعوت همه مردمان است در همه زمان ها و همه مکان ها دعوت است به رویا رویی با ستم و ستمگران و عدم سازش با آنها ، این سخن فراتر از تاریخ وجغرافیاست .

در این وجه کربلا و عاشورا ، مکتبی سیّار است و حقیقتی فراتر از زمین و زمان ... کل یوم عاشورا .... (2)

مگر هر روز قیام است ؟ مگر همه جا از خون گلگون کفن است ؟ آری کربلا و عاشورا یعنی ظهور جلوه های زیبای حقیقت آدمی در عالم خاکی .

و از طرفی مهمترین عوامل تبدیل عاشورا به یک فرهنگ و اندیشه و تداوم آموزه های آن ، تاکید فراوان ائمه اطهار علیهم السلام بر زیارت کربلا بوده است ...

        در طول سال کمتر زمان مهمی را می توان سراغ گرفت که زیارت کربلا از جمله اعمال و آداب آن نباشد :

شب های قدر ، عید فطر ، عید قربان ، عرفه ، نیمه شعبان ، اربعین ، عاشورا ، حتی هر شبروز جمعه زیارت عاشورا برای زنده نگاه داشتن یاد امام حسین علیه السلام . مستحب است ذکر نام ایشان و لعن بر قاتلان .

        عاشورا فرهنگی به جمعیت اسلام دارد . ابعاد گوناگون فردی ، اجتماعی ، معنوی و سیاسی که در کلیت اسلام شاهدیم در فرهنگ عاشورا نیز متجلی است .

       غفلت از ابعاد چند وجهی این فرهنگ ، خسارت جبران نا پذیری به بار می آورد.

1-جوادی آملی ، عرفان و حماسه چاپ اول ، ص 71 .

2-چشمه خورشید ، دفتر اول ، ص 32 .