خدا رحمتش کنه ولی ...
328 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان


بعضی ها که می میرن ، آدم تا مدتی پکره همش خوبی ها مهربونی ها و گذشت های بنده خدا یادم آدم میفته و گاهی می گه حیف اما خواست خدا بود و ...

اما بعضی ها که می میرن ، آدم یه خدا رحمتش کنه زیر لب می گه اما هرچی با خودش ور می ره اذیت ها ، ظلم ها ، کلک و حقه هاش ، زورگویی های طرف یادش نمی ره ...

این موقع آدم دوس داره بره کنار جنازه اش و بگه :

تو که خدایی می کردی ، تو که خان سالار بودی ، تو که خدا را بنده نبودی ، تو که خون مردمو تو شیشه می کردی ، آنقدر داد و بیداد می کردی ، دلت می خواست  همه دست به سینه و نوکرت باشن ، هیچ کس روحرفت حرف نزنه و...

کو او هیمنه و سیطره ؟ کجاس او سگرمه های تو در تو ا ت ؟

کجاس او اخم و تو هم کشیده ات ؟ چشای دریده ات چی شدن ؟

دیدی آخرش به چه روزی افتادی ؟ دیدی کجا اومدی ؟( 1)

حالا اگه می تونی :

فَادْرَؤُا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ (2)

اگر راست می گین ، مرگ را از خودتون دور کنین

1-برگرفته از مجله خوبان شماره 115

2- سوره مبارکه آل عمران ، آیه 168