قلبت را به چه کسی واگذار می کنی ؟
45 بازدید
تاریخ ارائه : 7/10/2013 10:28:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسمه تعالی

  با سلام

       قلبتان را به سادگی دست هر کسی که از راه رسید ندهید ، قلب شما برگ سبزی است از وجود پاکتان . هرکسی نمی تواند شاداب نگهش دارد خشکش می کنند سیاهش می کنند سنگ می شود ، دیگری هیچ چیزی روی آن اثری ندارد نه گریه طفل یتیم ، نه ظلم به بی پناه نه شر و شور آدمهای شرور نه مهربانی مادر و ...

     قلب که سنگ شد باید بیندازی دور و بعد از مدتی ولو این که شما نخواهی دفن میشود آنقدر لگد به آن می زنند که داخل گودالی عمیق بیفتد و دیگر جلو پای رهگذری قرار نگیرد .بعد هم کسی نیست برایش گریه و زاری کند پس حفظش کن با چنگ و دندان هر جاییش نبر هر چیزی به او تحمیل نکن دست هرکسی نده یاحق .