آرامش روان
31 بازدید
تاریخ ارائه : 7/13/2013 9:40:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

آرامش روان

دعا نشانه ارتباط با پاکترین ، قوی ترین ،مهربانترین ذات یکتایی است .

دعا تخلیه آلام روحی انسان است .

و فی مناجاتک روحی و راحتی (1)

دعا آرامش روح را به انسان هدیه می کند .

دعا یعنی تکیه بر قدرتی بی نهایت .

دعا یعنی اطمینان قلبی در ارتباط با خدای مهربان.

دعا یعنی تصویر سازی مثبت از یاری دهنده توانا .

یا صاحب کل غریب یا مونس کل وحید (2)

این کلمات آب خنکی است که خشگی ها ، سوزندگی ها و نگرانی های جان و روان را بر طرف می سازد.

دعا یعنی جاری کردن کلماتی که درهای رحمت را باز می کند .

    تحقیقات انجام شده در ایران نشان می دهد دعا در پیشگیری و کاهش اضطراب موثر است برای مثال در پژوهشی که واعظی و همکاران او به منظور بررسی رابطه دعا و اضطراب در گروهی از دانش آموزان مدارس تهران انجام داده اند ، این گونه آمده است : دعا سبب ایجاد آرامش در فر د می شود و نگرانی ها را کاهش می دهد . (3)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                   

1-     امام سجاد علیه السلام .

2-     2- بحار الانوار ، جلد 82

3-     جوان و آرامش روان ، مجموعه مقالات ، ص 107