چه چیزی نیست ؟
31 بازدید
تاریخ ارائه : 7/20/2013 10:17:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

چه چیز نیست ؟

رمضان :

رمز و رازیست برای آنان که اهل تفکرند.

صوتی دلنواز تا بارانی از رحمت بی نیاز.

تلاشی مستمر برای لایه روبی دل و اعضاء و جوارح .

فرصتی برای یاد یاد کردن با تلاوتش و تفکر در آن .

راهی است برای نهی پلیدی ها و تقویت خوبی ها .

زمانی است بی بدیل برای بازگشتی جدی .

بهانه ایست برای نزدیکتر شدن به او .

محفلی است برای معرفت و رسیدن به علی (علیه السلام) او.

بستری است برای درخواست میهمان از صاحبخانه .

کلاسی است که قبولیش تضمین شرکت در عاشوراست .

تنها عبادتی است که ثوابش را خود خدا می دهد .

تقویت کننده اراده است و روح  آخرت گرایی .

ماه دعای به فقرا و دستگیری آنان (عملیاتی ).

فرصت چشم پوشی از خطاها و نامهربانی دیگران .

افطاری دادن و افطاری رفتن هر دو صله رحم است .

زمینه فراهم شدن راز و نیاز سحری .

در بالاترین قله اش معنویت شب قدر و در اوج آن زیارت عاشورای حسین علیه السلام .