سلام بر نیمه ماه مبارک رمضان
35 بازدید
تاریخ ارائه : 7/24/2013 10:28:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

«ذاکر»

با غم عشق تو تا یار، دل زار من است
بهتر از خلدبرین، گوشه بیت الحزن است‏

نه غم حور و نه اندیشه جنت دارم
از زمانی که مرا بر سر کویت وطن است‏

قصه‏ ی عشق من و حسن تو ای مایه‏ ی ناز
نقل هر مجلس و زینت ده هر انجمن است‏

بعد از این یاد، کس از لیلی و مجنون نکند
حسن اگر حسن تو و عشق اگر عشق من است‏

تویی آن یوسف ثانی، که ز یک جلوه‏ ی حسن
محو دیدار تو، صد یوسف گل پیرهن است‏

از پی دیدن رخسار تو موسای کلیم
سالها بر سر کویت به عصا تکیه ‏زن است‏

آدم و نوح و سلیمان و مسیحا و خلیل
همه را مهر ولای تو، به گردن رسن است‏

خلق گویند: بگو دلبر و معشوق تو کیست
که تو را در غم او، این همه رنج و محن است‏

چه بگویم که نم از یم نتوان وصف کند
دره را ذره نداند، چه بها و ثمن است‏

به مدیحش نتوان گفت، که آن ماه جبین
سرو سیمین بدن و خسرو شیرین سخن است‏

ثمر باغ رسالت، گهر بحر وجود
والی ملک ولایت، ولی مؤتمن است‏

اولین سبط و دوم حجت و سیم سالار
چارمین عصمت حق و یکی از پنج تن است‏

نام نامیش حسن، خلق گرامیش حسن
پای تا فرق حسن بلکه حسن در حسن است‏

رو حسن، موی حسن، بوی حسن، خوی حسن
یک جهان جوهر حسن است که در یک بدن است‏

«ذاکر» از مدح همه خلق، فروبسته زبان
لیک در مدح حسن طوطی شکر شکن است‏
imamhassan.ir