مرد عملی ؟ بسم الله
48 بازدید
تاریخ ارائه : 7/25/2013 9:13:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

مرد عملی ؟ بسم الله

    در روایات اهل البیت علیهم السلام تاکید بر شناخت نفس شده است و آن را سودمندترین معارف طریق خداشناسی ، کمال عقل ، بالاترین حکمت و نردبان صعود دانسته اند .

   امام (ره ) می فرماید : " اگر نفس به طور شایسته شناخته نشود توفیق تهذیب و تزکیه نفس برای انسان میسر نیست ."

    با نفسی باید مبارزه کرد که باعث فساد و تباهی انسان می شود ( نفس اماره ) که از درون به بدی فرمان می دهد :

ما ابری نفسی ، ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی . (1)

سه راه عملی مبارزه با نفس :

1-     توجه به مبدا ومعاد و غافل نشدن از مرگ و اخرت ( برای این منظور زیاد گریه کنیم به یاد آن زمانی که هیچ عمل قابل عرضه ای به حضور خداوند نداریم .)

2-     افراط و تفریط نکردن در امیال و آروزها  ( در حد ضرورت که مشکل حل شود به امیال رسیدگی کنیم ، نه بیشتر .)

3-     مبارزه مستقیم با مظاهر خود خواهی و نفسانی ( اسلام با صفاتی مثل حسد ، خود خواهی ، جاه طلبی ، کینه توزی ، خود برتر بینی به شدت مبارزه می کند سفارش می کند پا روی نفس بگذارید ، بدی دیگران را با نیکی پاسخ دهید و...مراعات این اصول در تضعیف هوای نفس بسیار موثر است .)

امام علی علیه افضل الصلوات المصلین می فرمایند :

     بندگان خدا ، بر حذر باشید از روزی که اعمال مورد بررسی قرار می گیرند و لرزش ها و تنش     ها فراوان است ، کودکان از {ناراحتی } پیر می شوند  :  یوم یجعل الولدان شیبا

    ای بندگان خدا ، بدانید که مراقب هایی از خودتان بر شما گماشته شده و دیده بانی از اعضای پیکرتان ناظر شما هستند { یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون } و نیز بدانید حسابگران راستگو اعمال شما را ثبت می کنند وحتی نفس هایتان را نگه می دارند ، نه ظلمت شب تاریک شما را از آنها پنهان می دارد و نه درهای محکم بسته ( هر کجا باشید به همراه شما هستند ) و به راستی که فردا به امروز نزدیک است .(2)

1-     سوره یوسف ، آِیه 53

2-     نهج البلاغه ،َ خطبه 10