نتیجه دوستی و دشمنی با اهل البیت علیهم السلام
43 بازدید
تاریخ ارائه : 8/4/2013 1:22:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان
 1. نتیجه دوستی و دشمنی با اهل البیت علیهم السلام

 2. 1-     هر کس علی علیه السلام را دوست بدارد ، برای او حساب و کتاب و میزانی بر پا نمی شود و به او گفته می شود: بدون محاسبه اعمال وارد بهشت شو.(1)

 3. 2-     در روایتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند : کسی که بر مبحت آل محمد بمیرد ، به حال شهادت مرده است ، آگاه باشید کسی که بر محبت آل محمد بمیرد در حال توبه مرده است ، کسی که بر محبت آل محمد بمیرد با ایمان کامل مرده است ، کسی که بر محبت آل محمد بمیرد فرشته مرگ او را به بهشت بشارت می دهد ، آگاه باشید کسی که به کینه آل محمد بمیرد ، بوی بهشت به او نخواهد رسید ...(2)

 4. 3-     محبت ما اهل بیت ، گناهان بندگان را فرو می ریزد، همان طور که باد برگ درخت را می ریزد .(3)

 5. 4-     امام رضا علیه السلام به نقل از پدرانش می فرماید : پیامبر اکرم (ص ) فرمود : محبت ما اهل بیت ، گناهان را می پوشاند و حسنات را چند برابر می کند و خداوند ستم های محبان ما اهل بیت ، را بر عهده می گیرد ، مگر در جایی که به مومنان ضرر رسانده و ظلم کرده باشد ...(4)

 6. 5-     پیامبر اکرم (ص) می فرماید : به محبت ما اهل بیت ، ملتزم باشید کسی که روز قیامت خدا را ملاقات کند ، در حالی که ما را دوست داشته باشد ، به خاطر شفاعت ما وارد بهشت می شود ، قسم به کسی که جانم در درست اوست عمل هیچ بنده ای جز با معرفت حق ما به حال او سودی ندارد .(5)

 7. -----------------------------------------------------------------

 8. 1-الا و من احب علیا استغفرت له الملائکه و فتحت له ابواب الجنه الثمانیه ... بحار، ج 68 ، ص 124-125

  2-من مات علی حب آل محمد مات شهیدا ... الا و من مات علی حب آل محمد بشره ملک الموت بالجنه ...بحار ، ج 68 ، ص 137

  3-ان حبنا اهل البیت ساقط عن العباد الذنوب کما تساقط الریح الورق من الشجرهبحار ، ج 68 ، ص 116

  4-حبنا اهل البیت یکفر الذنوب و یضاعف الحسنات ... خواجویی الرسائل الاعتقادیه ، ص 39 ، به نقل از امالی شیخ صدوق ، جب 1، ص 166 .

  5-الزموا مودتنا اهل البیت فانه من لقی الله یوم القیامه و هو یودنا دخل الجنه بشفاعتنا ... بحرانی ، نهایه الاکمال ، ص 173 به نقل از امالی طوسی ، ص 186 بحار، ج 27 ، ص 101 ، امالی مفید ، ص 43