زندگی کریمانه در دعای امام علی علیه السلام
36 بازدید
تاریخ ارائه : 9/10/2013 7:59:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

خطبه 225 مربوط به دعای آن حضرت است که وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام یک دعائی دارد، دعای حضرت هم خیلی دعای کریمانه است.
در بعضی از دعاها به خدا عرض می‌کند:

خدایا! همه نِعمتهایی که به ما دادی، از جان ما و اعضاء و جوارح ما، اینها نعمت‌های توست که به ما دادی و عاریه است و همه را هم می‌گیری، ما هم تسلیم می‌کنیم. امّا اوّلین نعمتی که از ما می‌گیری جان ما باشد، نه اینکه اوّلین نعمتی که از ما می‌گیری اعضاء و جوارح باشد، بعد جان ما را بگیری! که مثلاً یک کسی نابینا باشد یا دست و پایش را از دست بدهد، محتاج به بچه‌ها بشود در منزل، بعد بمیرد! فرمود: این مرگ دیگر مرگ کریمانه نیست؛ یا این زندگی، زندگی کریمانه نیست! زندگی کریمانه آن است که انسان تا آخرین لحظه محتاج کسی نباشد ولو به فرزندانش، و لو فرزندان، حسن و حسین (سلام الله علیهما) باشند!