شیطان ازکدام کارهای ما تعجب می کند ؟
33 بازدید
تاریخ ارائه : 9/16/2013 11:26:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

تعجب شیطان از یک خصلت حضرت یحیی‌علیه‌السلام

افراط در خوردن علاوه بر آنکه موجب بروز مشکلات جسمی می شود انسان را از انجام اعمال عبادی نیز بازمی دارد.

در روایتی از امام رضا علیه السلام آمده است:
     حضرت یحیی علیه السلام به شیطان گفت: آیا شده است که لحظه ای بر من تسلط یابی؟
پاسخ داد: نه ولی در تو خصلتی است (که من دوست دارم و )مایه تعجب من است
یحیی علیه السلام گفت: آن چیست؟
گفت:تو آدم پرخوری هستی ،پس هنگامی که غذا می خوری سنگین می شوی و همین امر باعث می شود که از قسمتی از نماز مستحبی و شب زنده داری باز بمانی

    یحیی علیه السلام گفت :من با خدا عهد می بندم که از این پس غذای سیر نخورم تا خدا را ملاقات کنم
شیطان گفت:من نیز با خدا عهد می بندم که هرگز مسلمی را نصیحت نکنم تا خدا را ملاقات کنم
سپس خارج شد و بعد از این جریان به سوی او (یحیی ) باز نگشت.
.امالی طوسی (ص 338)