من که نفهمیدم تو تامل کن تا موفق به عمل شوی
31 بازدید
تاریخ ارائه : 10/5/2013 9:44:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی
مقامات و منزل سیر و سلوک

استاد آیت الله یحیی انصاری شیرازی (متولد 1306ش.) بعد از ذکر چند مقام از مقامات اخلاقى، اضافه کرده است که :اما در مورد اخلاق و سير و سلوك اخلاقى، مقامات و مراحل و منازل ديگرى نيز هست.     در منازل السائرين صد مقام ذكر شده است و به يك تعبير، مقامات هزارتاست. در دعاى جوشن كبير هزار اسم ذكر شده است و انسان مى‏تواند متخلق به اين صفات و اسماء الهى شود به تعبير ديگرى يك منزل بيشتر وجود ندارد. «يك قدم بر نفس خود نه، ديگرى در كوى دوست». به تعبيرى ديگر دو مقام هست:      "نخستين مرتبه از خود گذشتن * دوم صحراى هستى در نوشتن" كه دو قدم و دو مرحله است: از خود گذشتن و از ماسوى اللّه گذشتن و به يك تعبير هزار مرحله هست: "از دَرِ دوست تا به كعبه دل * عارفان را هزار و يك منزل‏" (دروس شرح منظومه حكيم متاله حاج ملا هادى سبزوارى، ج 4، ص 716.)