نیست آرامش بجز همواره عاشق زیستن
29 بازدید
تاریخ ارائه : 10/17/2013 10:49:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

زندگی زیباست آن را زشت و نازیبا مکن
فی المثل با باجناقت بی خودی دعوا مکن!
داد هر کس برگه ای را تا که امضایش کنی
تا نخواندی خوب آن را کاملا، امضا مکن!
هر چه کار امروز داری مانده از دیروز توست
پس محول کار فردا را به پس فردا مکن!
با کباب برگ، دوغ ناب می چسبد فقط
هیچ وقتی دوغ را تعویض با کولا مکن!
گر تو با دروازه بان تک ماندی و آفساید نیست
شوت کن فی الفور هی این پا و یا آن پا مکن!
گاه می بینی که مترو جا ندارد، پر شده ست!
زور بی خود هی مزن خود را میان در مکن!
بی خیال مترو، در ایران وفور نعمت است
با BRT می شود رفت این قدر غوغا مکن!
آمدی جانم به قربانت بیا چایی بزن
لم بده اینجا تعارف این قدر با ما مکن!
نیست آرامش بجز همواره عاشق زیستن
وقت و پول بی زبان را مصرف یوگا مکن!
بچه را از دیو ترساندن به دور از مردی است
گر چنین با دیو کردی با دراکولا مکن!
فیلم بد از دوستی یا دشمنی داری اگر
توی مجلس لااقل آن فیلم را افشا مکن!
اسکناس نو اگر روزی به دستانت رسید
توی کیف پول خود بگذار آن را تا مکن!
تا میان کیف پولت کارت هایت جا شود
هر کجایی بانک بود آنجا حسابی وا مکن!
یک حساب پر به از صد تا حساب خالی است
این که معلوم است مثل روز پس حاشا مکن!
جمع ده تا صفر صفر است ای پسر جان شک مکن
بی خودی با شک خودت را بیش از این رسوا مکن!
سعید طلای