افضلیت امیر المومنین علی علیه السلام
32 بازدید
تاریخ ارائه : 10/26/2013 9:39:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی
  1.     در این که امیر المومنین (ع) از همه صحابه در جهات مختلف برتر است ، روایات فراوانی نقل شده و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فضایل او را یک به یک بر شمرده و افضل از دیگران دانسته است . یک نمونه از صدها حدیث ، چنین است :

  2.      علی بن ابی طالب اقدم امتی سلما و اکثرهم علما و اصحهم دینا و افضلهم یقینا و احملهم حلما و اسمحهم کفا و اشجعهم قلبا و هو الامام و الخلیفه بعدی

  3.      که برتری آن حضرت را از نظر سابقه در اسلام ، علم ، دین ، یقین ،حلم ، بخشندگی وشجاعت بیان فرموده و بر امامت و خلافت وی پس از خود تصرح کرده است .

  4.     در میان متکلمان شیعه و اهل سنت ، در این که علی علیه السلام افضل است یا دیگری ، بحثهایی وجود دارد و برخی این حقیقت روشن تر از آفتاب را منکر شده اند . در مقابل عالمانی از شیعه ، در رد نظریه آنان تالیفاتی مستقل دارند .تفضیلیه نام گروهی است که به برتری آن حضرت باور دارند .       

  5. تفضیلیه ، امامت مفضول ، فضایل علی علیه السلام