به ما چه که خون بهای امام حسین (ع) را بگیریم ؟؟؟
29 بازدید
تاریخ ارائه : 11/5/2013 7:53:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی
 • آیت الله جوادی آملی
  علّت بازستاني خون بهاي امامان معصوم (ع) 
       اين عنصر محوري سئوال برانگيز است؛ كه اوّلاً به ما چه كه خون بها بگيريم و ثانياً خون بها را كه مختار در همان اوائل گرفت؛ اين يعني چه؟! پاسخ اوّل كه ما از ذات أقدس إله مسألت مي كنيم ما را موفق بدارد كه خون بهايمان را بگيريم، براي اينكه پدرمان را كشتند! ما تا زنده ايم بايد خون بهاي پدرمان را بگيريم. هزار سال بعد هم همين طور است، تا وجود مبارك ولي عصر كه ظهور كرد، مشمول اين آيه است كه: مَنْ قُتِلَ مَظلُوماً فَقَدْ جَعَلنَا لِوَلِيِّهِ سُلطاناً (3). پدرمان را كشتند! اين كشتن پدر يك پيوند خاصي است بين پسر و پدر، بايد ثابت بشود ما پسر آنهائيم، پسر حسين بن علي هستيم و او پدر ماست! امّااینکه او پدر ماست، براي اين است كه وجود مبارك پيامبر أعظم (ص) فرمود: اَنَا وَ عَلِيٌّ اَبَوا هذِهِ الاُمَّه (4)، و منظور شخص علي بن أبي‌طالب نيست؛ يعني من با اين 12 امام هر كدام پدر روحاني و معنوي اين امّتيم. ما هم كه فخر ما اين است، اينها را به عنوان امام و پيغمبر پذيرفتيم و در شناسنامه ما هم ثبت است كه اينها اهل بيتي اند، شيعه اند؛ ما ولايت اينها را پذيرفتيم، إن شآءَ الله شديم فرزند اينها و اينها پدر ما هستند.
  معصومين (ع)، پدران معنوي شيعيان
       عنصر دوّم اين است كه: اين اُبوّت و بُنوّت قطع شدني نيست، به آن شخصيّت حقوقي بر مي گردد نه شخصيّت حقيقي! شخصيّت حقيقي علي بن أبيطالب، پدر است براي امام حسن‌(ع)، امام حسين (ع)، زينب كبري، زينب صغري، قمر بني هاشم و برادران او و بَس! آنها كه فرزندان مُلكي حضرت امير مؤمنان (ع) هستند. امّا شخصيّت حقوقي آن حضرت؛ يعني امامت او، ولايت او، عصمت او، حجيّت او براي هميشه باقي است و هر كس شيعه شد، پيرو اين خاندان شد، به اهل بيت معتقد شد؛ فرزند اينهاست. چون اينها اعلام كردند كه ما شما را به عنوان فرزندي مي‌پذيريم و ما هم اعلام كرديم كه ما شما را به عنوان پدري مي پذيريم؛ پس اينها پدران ما را كشتند، ما تا روز قيامت بايد خون بهاي اينها را بگيريم! اينها ولايت كشي كردند، نه تنها حسين كشي؛ اينها امامت كشي كردند، نه تنها حسين كشي؛ اينها شريعت كشي كردند، نه تنها حسين بن علي!!
  بنابراين تا روز قيامت اين شعار هست: وَ جَعَلَنَا وَ اِيّاكُمْ مِنَ الطّالِبينَ لِثِارِهِ؛ اين شعار رسمي براي ما يك فرهنگ است و بهترين فرصت همين فرصت ماه محرّم و ماه صفر و اينهاست، كه ما معارف اينها را بفهميم، يك؛ بعد از اينكه فهميديم، باور كنيم، معتقد بشويم، دو؛ بعد از فهم و اعتقاد متخلّق بشويم، سه؛ بعد از تخلّق عمل بكنيم، چهار؛ اين عناصر چهار گانه را رهبر جامعه قرار بدهيم تا مردم ببينند ما عالميم، يك؛ معتقديم، دو؛ متخلّقيم، سه؛ عامل به عمل صالحيم، چهار؛ آن وقت به دنبال ما راه مي افتند.