ای شهید مظلوم ، ای حسین (ع)
39 بازدید
تاریخ ارائه : 11/6/2013 10:40:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان
 1. ای تکرار زنده تاریخ درهر سال و در هر زمان
 2. ای بیکران امید هستی برای تمامی انسانهای آزاده
 3. ای ساحل به ساحل دریا برایت تکریم
 4. ای سرو ناز که تمامی راست قامتان تاریخ به حرمت خونت به عزا می نشینند
 5. ای تفسیر آیه های کریم قرآن مجید
 6. ای پدر دیده در لجه ای از خون در سحر
 7. ای مادر دیده در بستر شهادت در که ملائک طاقت دیدنشان تمام شد
 8. ای برادر دیده در بستری از مظلومیت با لخته های جگر
 9. و ای رفیق همراه و همزبان و همرزم و همدم زینب صبور بیش از نیم قرن
 10. ای قتیل عبرات و ای حرارت بخش در قلوب مومنین
 11. و ای قاری قرآن بر سر نی
 12. ما با تو خواهیم بود و با تو خواهیم ماند ... انشا الله
 13. به کدامین گناه ؟؟؟ به چه جرمی ؟؟؟ و به چه استنادی ؟؟؟ تورا کشتند ؟؟؟
 14. ولاحول و لا قوه الا بالله العلی العظیم