هنوزم که هنوز است حسین ابن علی تشنه یار است و ...
91 بازدید
تاریخ ارائه : 11/12/2013 9:15:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

و این بحر طویل است و
ببخشید اگر، مخمل خون بر تن تبدار حروف است
که این روضهء مکشوف لهوف است،
عطش بر لب عطشان لغات است و
صدای تپش سطر به سطرش
همگی موج مزن آب فرات است،
و ارباب همه سینه زنان کشتی آرام نجات است ،
ولی حیف که ارباب «قتبل العبرات» است،
ولی حیف که ارباب «اسیر الکربات» است،
ولی حیف ...
هنوزم که هنوز است
حسین ابن علی تشنهء یار است و
زنی محو تماشاست
ز بالای بلندی ،
الف قامت او دال و
همه هستی او در کف گودال و
سپس آه که الشّمرُ ...

خدایا چه بگویم
«که شکستند سبو را و بریدند ...»
دلت تاب ندارد
به خدا با خبرم
می گذرم از تپش روضه
که خود غرق عزایی،
تو خودت کرب و بلایی

1392   -برقعی