فریبه شیطونو نخور
48 بازدید
تاریخ ارائه : 11/26/2013 10:09:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی
  1. چه زمان هایی شیطون سراغ ما می یاد؟

  2. یکی از وقتهایی که میاد همان وقتی که آماده شده ای برای نماز و می گویی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

  3. بدون او دشمنی نا بکار و بکار (فعال ) من و توست در کمین نشسته تا گولت بزنه شک نکن .

  4. تا قلبت را واژگون نکنه دست بر دار نیست مگر ایمانت را تقویت کنی این هم دائما .

  5. یه را ساده اینه که هر چی دلت میخواد انجام نده هر چه خدا گفته عمل کن سخته نه ؟

  6. هرچه به فکر آخرت باشی هرچه اعمال خیر بیشتر انجام دهی هرچه کارهایی که نزدیک بخدات می کنه بیشتر کنه شیطونه بیشتر میاد سراغت .

  7. اگر حواست جمع نباشه هوشیار نباشی می بینی مدت زیادی عبادت کردی  و پیش خودت هم این است کار خیلی خوبی انجام دادی اما همه این کارا به دستور شیطون بوده  حالا میخوای چه کنی ؟؟؟؟؟