فقه ابزاری برای رسیدن به اوصاف نفسانی
28 بازدید
تاریخ ارائه : 1/7/2014 11:21:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

  هم حوزه فقه هم حوزه اخلاق هر دو رفتار اختیاری انسان شمرده می شوند .

     سبک زندگی اسلامی یعنی حدودی که اهل البیت علیهم السلام برای انسانها تعیین کرده اند را درمجموعه رفتار روزانه مان عملیاتی کنیم .

       آیا آنچه باید در سبک زندگی رعایت شود ، فقط جعل احکام است و بس ؟ مسلما جواب منفی است .چون قرآن غیر از بیان مسائل فقهی می خواهد انسان سازی کند . نفس ما ، منش ما ، اخلاق ما را اصلاح نماید .قرآن می خواهد روح انسان الهی گردد.

به دو نمونه از این دست که در قرآن آمده اشاره ای خواهیم داشت :

1-      آیه 183 سوره بقره " یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام ... لعلکم تتقون" . تتقون از وقایه یعنی خویشتن داری ، کف نقس ، خود را نگه داشتن ، روزه یک نوع مبارزه با نفس است ، عفت آوراست  . {توجه بیان حکم صیام ، بعد از آن تقوا }

2-      آیه 103 سوره توبه  "خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها..." از اموالشان صدقه بگیر تا طاهر شوند نفسشان پاگ گردد از پلیدیها دور شوند انسانی که بتواند گذشت کند از مال دل بکند ، به دیگران کمک کند دیگران را لحاظ کند تطهیر خواهد شد {بیان حکم صدقه ، بعد تطهیر و تزکیه }

برگرفته از درس فقه فن آوری :حجه الاسلام شهریاری