سریع‌ ترین پاداش عبادت برای "صله رحم"
34 بازدید
تاریخ ارائه : 1/15/2014 11:17:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

    خدا ی خوب ما، غیر از پاداش اخروی ، در دنیا نیز دستمزدهایی برای کسانی که صله رحم به جای می آورند را مقرر کرده است که ازجهاتی موثر است :

هم از نظر روانی اثر بخش است . دست خدا با جماعت است . کدورتهای ناچیزی که چه بسا به اختلافات منجر می شود را از بین می برد .شادی آفرین است ، باعث دلگرمی و امید طرفین می شود و...

     آیت‌الله جوادی آملی در کتاب گرانسنگ «مفاتیح‌الحیات» پیوند با خویشاوندان و نیکی به آنان به ویژه پدر و مادر را از راه‌های مهم رشد و تعالی در همه زمینه‌ها و تقرب به خدای سبحان برشمرده است که پس از ایمان به خدا از با فضیلت‌ترین اعمال دینی به شمار می‌آید به طوری که اجر و پاداش مادی و معنوی فراوانی دارد.

پیوند با خویشاوندان

     این پیوند چنان مهم است که به اجماع عالمان شیعه بر پایه ادله سه‌گانه کتاب، سنت و عقل از واجبات مهم دینی شمرده شده و برای دستیابی به آن، سفر یک ساله نیز توصیه شده است.

      قطع ارتباط با خویشاوندان هم نوعی پیمان‌شکنی با خدای سبحان به شمار می‌آید و آن چنان نزد خدا منفور است که از مصاحبت و همراهی با قاطع رحم (کسی که ارتباط با خویشاوندان را قطع کند) نهی شده و خدای سبحان در سه جای قرآن او را لعن و نفرین کرده است. در فقه نیز قطع رحم از گناهان بزرگ به شمار آمده، چنانکه از عوامل سریع فنا و نابودی بشر هم معرفی شده است؛ همچنین گفته شده: بوی بهشت که از مسافت هزار ساله به مشام می‌رسد به مشام قاطع رحم نخواهد رسید.