ندبه آبشار زلال شفا و شفاعت هست
41 بازدید
تاریخ ارائه : 1/30/2014 11:37:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی
  1. ندبه می خوانم به یادت ...

  2. تو می آیی و ناگهانی هم ، تو می آیی و به دلهای تشنه مان آبی خنک و زلال می رسانی ، تو را می خوانم و می جویم و می خواهم چون نیاز من هستی ، کویر تشنه وجودم محتاج سیرآب شدن با عشق توست ، انتظار کشیدن تو بازندگی ام عجین شده ، وامیدم هست تا قیام قیامت هم ، صبرم تمام نشود .

  3. " ندبه آبشار زلال شفا و شفاعت است که از سرچشمه قدسی وحی می جوشد تا تشنگان تاریخ را که گرفتار برهوت فراق اند ، سیراب کند ."

  4.  صخره های امیدم نریخته اند اما اشک چشم هایم گاه و بی گاه برای تو ریخته اند . عملی انجام نداده ام اما در ندبه خوانده ام  فلیبک الباکون ... و یضج الضاجون ...

  5.   مرغان حق گرفتار کرکس کینه توز و درندگان بیابان شده اند ، زمانه قرعه قدرت را به نام روبهانی انداخته که خانمان سوزی می کنند به خیال پوچ خود بر دنیا فرمانروایی می کنند ، هستی کشورها را می خواهند به باد دهند ، بی عدالتی را حمکفرما می کنند و این بار هسته هسته ای ما را نشانه رفته اند ،

  6. مولای من آقای من بیا تا دستخوش شبیخون نا اهلان نشویم ، بیا تا دینمان را به همت و شرافت و بزرگواری تو حفظ کنیم ، بیا تا دستمان را در دستهایت گذاشته و سربلندی و عظمتمان را بار دیگر به جهانیان با مهربانیت بچشانیم ، به امید باز گشتت این جمعه هم دعای ندبه می خوانم . اللهم عجل لولیک الفرح و النصر و العافیه .