ندبه
31 بازدید
تاریخ ارائه : 2/8/2014 9:13:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

نیاز انسان دل مرده را بر طر ف می کند ،. روح تربیت به انسان می بخشد

دل آزردگی هایمان  می رهاند .

 به زمین نشسته ها را هوایی می کند.

 روزگار شوریده ما ن را به سامان می رساند.

قلبهای بی قرار با ندبه به ساحل آرامش روی می آورندو بدنبال مسیح آمدنی می گردند .

فرشتگان زمینی و آسمانی در نماز شبشان نیاز به فرج تو را در سجده به نمایش می گذارند.

و آنها ناله زنان و مویه کنان صدا می زنند ؟

کجاست فریاد رس مظلومان عالم ؟کجاست طراوات بخشنده ایمان به ما ؟ کجاست او که فسق و فجور را نابود کننده است ؟کجاست امید درماندگان و حیات بخش زمین خوردگان ؟

ایکاش بند بند ندبه را به اشکهایم آویزان کنم ! ایکاش بزرگترین دغدغه زندگیم شوی ! ایکاش ثانیه های عمرم را بی تو به سر نبرم !

مهربانا خدا : از تو می خواهم عالی ترین ، پاکترین  و کاملترین سلام های ما را در پاکتی از نور خدمت صاحبمان امام عصر (عج )  برسان.

الا که راز خدایی خدا کند که بیایی

تو نور قبله نمایی خدا کند که بیایی

دمی که بی تو برآید خدا کند که نیاید

الا که هستی مایی خدا کند که بیایی

اللهم عجل لولیک الفرج