حجت را بر ما تمام کردی
44 بازدید
تاریخ ارائه : 3/11/2014 8:01:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

به نام خدای عالم و مدبر

خدایا : دینت را با بیرق های هدایت کننده و پیامبراینی با استدلال های مستحکم و متقن ارسال کردی تا همچون من نتواند بهانه بیاورد که { لولا ارسلت الینا رسولا منذرا و علما هادیا ....}

"ای کاش می فرستاد به سوی ما پیامبری که ما را از کارهای بدمان بترساند تا آیات تو را پیروی می کردیم قبل از آن که خوار و رسوال شویم ."

و چه دلیل و پرچمی قوی تر و ثابت قدم تر از امام عصرت بود که هیچ چشم حقیقت بینی وجودش را انکار نتواند کرد و هیچ قلب سلیمی از او دست بر نخواهد داشت تنها واسطه فیض الهی است و ...

هم او که منتظریم بیاید رشته های دروغ و تهمت و حیله را پنبه کند ، چشم به راه او هستیم که ساختمان های سر به آسمان برده شرک و دو رویی را خراب کند و شوکت و عظمت دروغین مستکبران را در هم آمیزد. همان ذخیره الهی که بیاید تا واجبات را تجدید کند راه و روش پیامبر و سایر ائمه را در جهان به نمایش بگذارد .

دیری نخواهد پائید که این بازمانده حی می آید تا انتقام خون شهدای کربلا ها را بگیرد و در دعای ندبه مان این خواسته را به جد از خدا می خواهیم تا به وعده های شاد کننده اش به زودی لباس عمل بپوشاند انشا الله .

اللهم عجل لولیک الفرج