آقا دلتنگ شماهستم ....
47 بازدید
تاریخ ارائه : 3/13/2014 1:01:00 PM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

دلم میخواد وقتی سختی ها به من رو می کنه و هیچ راه حلی به ذهنم نمیرسه از شما کمک بگیرم اما نیرویی تو دلم می گه خجالت نمی کشی ؟ تو کی به داد آقا رسیدی ، تو کی به هل من ناصر ..اون جواب دادی که حالا ازش کمک می خوای ؟؟؟ولی چه کنم از بی تو بودن می ترسم به خودم که بر می گردم می بینم چاره ای ندارم کسی را ندارم که مشکلم را ، بد بختی هام را به او بگم و او درمان کنه راهنماییم کنه ...آقا در دنیا همه چیز از دست رفتنی است ، همه چیز رنگ می بازه منم همین طور، منم ایمانمو از دست می دم منم رنگ می بازم منم عوض می شوم اما آقا دستم بگیر عوضی نشم ، بوی از آدم برده ام اما هنوز آدم نشدم آقا میشه آدم شوم همه می گن خیلی مشکله اما آخه خدا خلقم کرده که اینطور بشم چه کنم ؟ آقا راه را به من نشون بده درسته خیلی چیز ها رو از دست دادم اما چون تو را دارم باز هم امید برگشتم هست آقا دستما اوردم بالا دست رد به سینه ام نزنی اگر به من محل نذاری می افتم رو سنگها سرم میشکنه پاهام خرد می شه ، دیگه نمی تونم بلند بشم َ، آقا کمکم کن خوب می شم اینقدر غصه منو نخور بر می گر دم ، دو باره زنده می شم ، تقاضام اینه بیایی بالا سرم و بگی یه یا علی بگو و بلند شو تا دوباره انرژی بگیرم و ... ؟؟؟