خبرهایی از مرده ها برای ما !!!!
40 بازدید
تاریخ ارائه : 5/8/2014 11:57:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

ای آدم های زیر خروارها خاک ، ای محرومان از آب و نان ، ای خریداران خانه های کوچک تاریک ، ای اهالی تنهایی و وحشت ... شما رفتید و ما هم با اندک فاصله ای به شما می پیوندیم .

ما تا کنار قبر با شماهمراه بودیم ، با همین دستا روی بدن شما خاک ریختیم شب که شد شما را تنها گذاشتیم ، زن و بچه هاتون ، اقوامتون ، همسایه هاتون ، دوستان صمیمی تون همه شما را به خاک سپردند ، همه گفتند خدایش بیامرزد ، برا این بنده خدا هم فاتحه بخوانید..

توموندی و آنچه از پیش برای خودت فرستاده بودی ، تو ماندی و آنچه عمل کرده بودی!!!!

حالا بگو چه اتفاقی افتاد؟ چه کردی؟

هیچی ،پس از مردن شب و روز سختی داشتیم با وحشت و اضطراب برای حساب پس دادن حاضر شدیم بدنمان بسان بید می لرزید زانوها جون نداشت یه قدم جلو بره ، خدایا با ما چه می کنن؟ چه بلایی به سرمون میاد؟ کجا میخوان ببرنمون ؟ و...

بالاخره سوالات شروع شد ...

نمازاتو چه کردی ؟ برای اهل بیت چه گلی به سینه ات زدی ؟ پولاتو از چه طریق پیدا کردی در چه راهی هزینه کردی ؟ جوانیتو چطوری گذروندی؟

بعضی از ماها تو گل فروماندیم نه راه عقب گرد داشتیم نه کسی بود کمکمون کنه نه گریه و زاری سودی داشت نه عرق ریختن و شرمندگی اثری می بخشید ..

ولی  عده ای هم مثل بچه ای که صدبار درسشو خونده بودن وحفظ کرده بودن به راحتی جواب دادن و بلافاصله به آنها گفتند بفرمائید ، درهای بهشت با چقدر زیبایی با گل و سنبل و بلبل به روی اونا باز شد ... اما به ما گفتند ای بدبخت های سیه روز بمانید تا ...

چقدر سخت گذشت . لحظه ها توقفی عجیب داشتند گویا زمان از چرخیدن باز ایستاده بود ...از دور شعله های آتش فشان  نمایان بود گرما و حرارت دید و حرکت را از ما گرفته بود و....

خوب بگو ببینم چه خبری برای ما زنده ها داری؟

آی مردم : تا زنده هستید تلاش و کوشش کنید راه سخت و پر پیچ و خمی در پیش دارین مگر تو دنیا دستتون تو دست اهل بیت باشه و قدم  در راه آنان بذارین با دستاتون ،پاهاتون فکرتون کار خیر انجام بدین ...با چشماتون گناه نکنین توی زندگی و حریم خصوصی مردم سرک نکشین ، با این پاهاتون به مجالس گناه نرین ، نگذارین گوشاتون حرفهای بد و زشت بشنون . به کسی ظلم نکنین زبانتون زبانتون زبانتون را کنترل کنید ...