مبانی حیات طیبه
47 بازدید
تاریخ ارائه : 5/26/2014 10:22:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

از صادق اهل البیت علیه السلام سوال کردند: کار خود را روی چه پایه و مبنایی استوار ساخته‌ای؟
حضرت در پاسخ فرمودند! من بنا و ساختمان زندگی‌ام را روی چهار پایه نهاده‌ام.
پایه اول – وظیفه خودم را خودم عمل کنم .
«علمت ان عملی لایعمله غیری فاجتهدت» این را فهمیدم که آن کاری را که مربوط به من است دیگری آن را انجام نخواهد داد، پس کوشیدم آن را خودم انجام دهم.
پایه دوم – خدا مشرف ومطلع بر کارهای من هست .
«و علمت ان‌الله عزوجل مطلع علی فاستحییت»
دانستم که هر جا باشم، خدا آگاه از کار من است، از او حیا کردم»
پایه سوم - مطمئن بودن از روزی خود
«و علمت ان رزقی لایاکله غیری فاطماننت» دانستم که رزق مرا کسی غیر من نخواهد خورد، آسوده‌خاطر گشتم»
پایه چهارم - آماده بودن برای مرگ
«و علمت ان اخر امری الموت فاستعددت»
دانستم که پایان کار من مرگ است،‌ از این رو آماده برای فرا رسیدن آن گشتم. (1)
-----------------------------------------------------------------------------------

1- بحارالانوار، ج 78، ص 228