راه سعادت
24 بازدید
تاریخ ارائه : 6/25/2014 2:26:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان
  1. یگانه راه سعادتگزیده های ناب از آیةالله‌العظمی بهجت(ره)
  2. کوچک و بزرگ باید بدانیم: راه یگانه برای سعادت دنیا و آخرت، بندگی خدای بزرگ است؛ و بندگی، در ترک معصیت است در اعتقادیات و عملیات.
  3. آنچه را که دانستیم، عمل نماییم و آنچه را که ندانستیم، توقف و احتیاط نماییم تا معلوم شود، هرگز پشیمانی و خسارت، در ما راه نخواهد داشت؛ این عزم اگر در بنده، ثابت و راسخ باشد، خدای بزرگ، اولی به توفیق و یاری خواهد بود