مگه مهمون خدا نیستیم؟
35 بازدید
تاریخ ارائه : 7/1/2014 10:09:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

مگه مهمون خدا نیستیم ؟

بله هستیم ! خوب مگه نه اینه که هرچه صاحبخونه گفت باید همونا عمل کنیم ؟ بله  اگه گفت فلان جا بنشین باید بنشینیم  اگه  گفت برای استراحت در فلان اطاق بخواب مخالفتی نکنیم ، هرچه تهیه کرده همونو می خوریم معمولا مهمون هر درخواستی از صاحبخونه داشته باشه ، تقاضاش قبول میشه ... خوب خدا هم که صاحب خونه است و ما هم مهمونیم ، هرچه دستور داد عمل کنیم ، تا وقتی هم که ما خواهشی داشتیم ، خدا هم آن را برای ما برآورده کنه {اما طلبکار نیستیم } حالا بیایم سربازی کنیم برای خدا :

خدا نهدید کرده که من از دینم حمایت می کنم ، از دینم دست بر نمی دارم تو نشد نفر بعدی اون  نشد شخص دیگری...

و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لایکونوا امثالکم  (1)

تو با تمام وجودت در تمام شبهای مبارک ماه رمضان بگو :

واجعلنی ممن تنصر به لدینک و لاتستبدل لی غیری

این را بگو عمل هم داشته باش ، باعملت نذار خدا کس دیگری را جایگزین تو کنه ، کاری کن که تو یاور و کمک کار خدا باشی ، این افتخار و ارزش بزرگیه که خدا ما را قبول کنه ،ما را پذیرش کنه یعنی ما را باه بارگاهش راه داده،  چه نعمتی چه لطفی از این بهتر و بالاتر ؟

-------------------------------------------

1- سوره  47 ، آیه  30