نام تو را که می برم ...
58 بازدید
تاریخ ارائه : 7/3/2014 9:42:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

نام تو را که می برم ، روحم جلا می گیرد ، احساس می کنم پشتیبانی قوی دارم ، اسم زیبای تو به من نوید و امید می دهد ، انشا الله همیشه نامت برایم آرزو باشید نه تکرار ، پاسخ بده بر این همین تکرار ، یکبار

احساسم این است که نام تو بر صدر آسمان جهان می درخشد ، چون تو امام فراتر از زمان و مکانی تو برهمه کس ، همه چیز ، همه جا ، اشراف داری همه جهان برای توست و تو برای خدایی .

ایکاش وقتی می آیی زنده باشیم ، خواب نرفته باشم و اگر ظاهرا بیدار شدم ، خودم را به خوابی نزنم که در آنصورت بیدار شدنم خیلی سخت است و چه بسا نشدنی .

چون گفته اند می آی و مطمئنم  ، زیارت یاسین و دعای ندبه آرامشم می دهد .

آیا می شود یک روز تیتر درشت همه روزنامه ها بنویسند امام ظهور کرد ...

آیا میشود یک لحظه تمامی برنام های تلویزیونهای جهان قطع شود و ظهور تو را خبر دهند و بگویند آقا آمدند هر چه زودتر بپیوندید... هیچ بعید هم نیست ، خدا کند آماده باشیم .