این همه ثواب مال کیست ؟
50 بازدید
تاریخ ارائه : 7/10/2014 7:08:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

     زیاد خوانده اید یا شنیده اید که روزه ثواب دارد در م اه مبارک رمضان خواب آدم ثواب دارد نفس نفس زدنش ثواب دارد یک آیه قرآن به اندازه ختم قرآن در ماه های دیگر ثواب دارد و افطار دادن ولو یک خرما ثواب دارد و ...

این ثواب ها از آن کسی است که حقیقت روزه را درک کرده باشد ، کسی آیات قرآن بخواند و عمل نکند یا آنهایی که از روزه فقط گرستگی و تشنگی تحمل می کنند و ... این ها ثواب عالی که برای روزه داران واقعی هست را مسلما نخواهند داشت .

     حضرت امام سجاد علیه السلام در دعای حلول ماه رمضان به  درگاه خداوند عرض می کند : به وسیله روزه این ماه یاریمان ده تا اندام های خود را از معاصی تو نگه داریم و آن ها را به کارهایی گیریم که خشنودی تو را فراهم آورد ، تا باگوش هایمان سخنان بیهوده نشنویم و با چشمانمان سراغ لهو و لعب نشتابیم و تا دستانمان را به سوی حرام نگشاییم و با پاهایمان به سوی آن چه منع شده ره نسپاریم و تا شکم هایمان جز آن چه را تو حلال کرده ای در خود جای ندهد وزبان هایمان جز به آن چه توخبر داده ای و بیان فرمو ده ای گویا نشود.

صحیفه سجادیه ص 186 دفتر نشر الهادی