سخنی از امام علی علیه السلام
77 بازدید
تاریخ ارائه : 7/22/2014 7:22:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

حدیثی از  امام على عليه‏السلام :

تِسعَةُ اَشياءَ قَبيحةٌ وَ هِىَ مِن تِسعَةِ اَنفُسٍ اَقبَحُ مِنها مِن غَيرِهِم: ضيقُ الذَّرعِ مِنَ الـمُلوكِ وَ البُخلُ مِنَ الغنياءِ وَ سُرعَةُ الغَضَبِ مِنَ العُلَماءِ وَ الصِّبا مِنَ الكُهولِ وَ القَطيعَةُ مِنَ الرُّؤوسِ وَ الكِذبُ مِنَ الـقُضاةِ وَ الزَّمانَةُ مِنَ الطِبّاءِ وَ البَذاءُ مِنَ النِّساءِ وَ الطَّيشُ مِن ذَوِى السُّلطانِ؛

 نُه چيز زشت است، اما از نه گروه زشت‏تر: درماندگى و ناتوانى از دولتمردان؛ بخل از ثروتمندان؛ زود خشمى از دانشمندان؛ حركات بچگانه از ميانسالان؛ جدايى حاكمان از مردم؛ دروغ از قاضيان؛ بيمارى كهنه از پزشكان؛ بدزبانى از زنان و سختگيرى وستمگرى از سلاطين 

دعائم الإسلام، ج 1، ص 83