اسم ما گرگا را عوض کنید ...
44 بازدید
تاریخ ارائه : 7/26/2014 7:28:00 AM
موضوع: حقوق

ما گرگا  از این به بعد خجالت می کشیم از اسممون ، آخه پشت سرمون می گن اینا خیلی درنده اند خیلی سبعیت دارن خیلی وحشی اند و ...

آخه ما وقتی گرسنه می شیم ، زوزه می کشیم (اخطار می دیم ) صهیونیستها این کار را نمی کنند .

ما به هم نوع خودمون حمله نمی کنیم  دردندگی ما برای هم نوعانمون نیست ولی اسرائیلی ها  به هم نوع خودشون حمله می کنند .

ما گرگا زمانی که سیر شدیم دیگه کاری به گوسفندا نداریم ولی صهیونیستها هیچ وقت سیر نمی شن .

ما گرگا وقتی حمله می کنیم خیلی شجاعانه حمله می کنیم  و پوشک هم به خودمون نمی بندیم ولی اسرائیلی ها این کار را می کنند .

تاریخ نشون نمیده ما گرگا بره های کوچولوی چند روزه را بدریم  ولی صهیونیستها فرقی براشون نمی کنه بچه بزرگ زن پیر و ...

ما معمولا شبا حمله می کنیم ، ولی اسرائیلی ها شب روز صبح ظهر و...