سئوالهایی از امام علی علیه السلام
59 بازدید
تاریخ ارائه : 9/9/2014 9:20:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

سائل چهارم از گوشه‌ی دیگر مسجد کوفه برخاست. پرسید :یا علی ، بچه‌ای به دنیا آمد ، این بچه یک تن دارد با دو سر . آیا با داشتن این دو سر ، او یک نفر محسوب می شود و از پدر یکسهم ارث می‌برد یا دو نفر به حساب می آید و از پدر دو سهم ارث می برد ؟امیرالمومنین فرمود : این دو سر را بخوابانید ، وقتی هر دو سر به خواب رفتند آنگاه آهسته ، سر اول را از خواب بیدار کنید . اگر همزمان با بیدار شدن سر اول ، سر دوم هم از خواب برخاست ، معلوم می‌شود او یک نفر به حساب می‌آید و از پدر یک سهم ارث می‌برد . اما اگر با بیدار نمودن سر اول ، دیدید که سر دوم همچنان در خواب است ، معلوم می‌شود او دو نفر محسوب می‌شود و ازپدر دو سهم ارث می‌برد .سائل چهارم هم جواب سوال خود را گرفت و نشست .

سائل پنجم از گوشه‌ی دیگر مسجد کوفه برخاست. پرسید :یا علی ، دو مادر بر سر دو بچه با هم به دعوا افتادند . این دو بچه یکی پسر است و دیگری دختر . مادر اولی می‌گوید پسر مال من است ، دختر مال تو . مادر دوم می‌گوید نخیر ، پسر مال من است ، دختر مال تو . چگونه به دعوای این دو مادر خاتمه بدهیم ؟امیرالمومنین فرمود : دو ظرف بردارید ، از شیر این دو مادر بدوشید ، شیر دوشیده شده را وزن کنید ، آن شیری که وزنش سنگین تراست ، پسر مال اوست و آن شیری که وزنش سبک تر است ، دختر مال اوست .این پنجمین سائل هم جواب سوال خود را گرفت و نشست

شارحان نهج البلاغه مثل  ابن ابی الحدید ،  آیت الله جوادی آملی ،  استاد علی دوانی خطبه سلونی را آورده در شرح های  خود آورده اند .