سوال از امام علی علیه السلام
68 بازدید
تاریخ ارائه : 9/27/2014 11:34:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

سائل دهم از گوشه‌ی دیگر مسجد کوفه بلند شد و پرسید :یا علی ، غذای روح انسان کدام است ؟امیرالمومنین فرمود : سه چیز است ؛1 . ذکری که از زبان تان عبور نماید و به قلب شما راه پیدا کند.2 . توبه ای که نصوح باشد یعنی انسان دیگر به آن گناه بازگشت ننماید.3 . موعظه ای که بر جان بنشیند و قلب آدم را زیر و رو کند .سائل دهم هم جواب سوال خود را گرفت و نشست .

سائل یازدهم از گوشه‌ی دیگر مسجد کوفه بلند شد. پرسید :یا علی ، به من بگو خداوند چند قوه در وجود انسان قرار داد ؟ قوای وجودی انسان کدامند ؟امیرالمومنین فرمود : چهار قوه ؛1 . قوه‌ی عاقله ، که بزرگترین سرمایه ای ست که خدا در اختیار بشر قرار داد.2 . قوه‌ی حافظه ، که سبب می‌شود آنچه را فرا می‌گیرید ، در ذهن و دلتان حفظ شود . اگر خدا این قوه‌ی حافظه را به شما نمی‌دادشما اسم تان را فراموش می‌کردید ، آدرس خانه تان از یادتان می رفت و راه را گم می‌کردید .3 . قوه‌ی عاطفه ، خدا این سرمایه را به ما داده که به کمک این سرمایه آنچه را برای خود می خواهیم ، برای دیگران هم بخواهیم وآنچه را برای خود نمی پسندیم ، برای دیگران هم نپسندیم و به دیگران مهر بورزیم.4 . قوه‌ی وجدان ، امکان ندارد انسان فرمان وجدان را زیر پا بگذارد مگر اینکه گرفتار تلخی عذاب وجدان خواهد شد .این سوال کننده یازدهم هم جواب سوال خود را گرفت و نشست .

----------------------------

. شارحان نهج البلاغه مثل ابن ابی الحدید ، مثل آیت الله جوادی آملی ، مثل استاد علی دوانی ، اینها بخشهایی این خطبه سلونی را در کتاب‌هایشان آوردند