فرشتگان تا قیامت بر حسین(ع) گریه می کنند
333 بازدید
تاریخ ارائه : 10/30/2014 1:30:00 PM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

امام صادق(ع) فرمودند: چهار هزار فرشته به زمین فرود آمد تا با دشمنان حسین(ع) به قتال بپردازند. اما امام(ع) به ایشان اذن ندادند. پس بار دیگر به زمین فرود آمدند اما دیگر فرصت از دست رفته بود و حسین(ع) شهید شده بود. پس از آن فرشتگان بر سر مزار آن حضرت با حالتی ژولیده و گرفته باقی ماندند و تا روز قیامت بر حضرتش می گریند. رئیس ایشان هم فرشته ای است بنام منصور.5

در حدیثی دیگر حضرت فرمودند: از روزی که حسین(ع) شهید شد تا زمانی که خدا بخواهد قائم ما حضرت مهدی(ع) را ظاهر کند خدا هفتاد هزار فرشته را مبعوث فرمود تا با حالتی ژولیده و گرفته هر روز بر حضرتش صلوات فرستاده و طلب رحمت کنند.6

و نیز امام باقر(ع) فرمودند: احدی از مردم به زیارت حضرتش نمی ایند مگر آن که این فرشتگان به استقبالش آمده و اگر مریض و بیمار شوند به عیادتش رفته و اگر بمیرند بالای سرشان حاضر خواهند شد.7

ترجمه کامل الزیارات ،  صفحات 265و267و271