در گوش ثانیه ها
47 بازدید
تاریخ ارائه : 11/20/2014 1:23:00 PM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

می شود باز بگویند که بی تقصیرند

جمعه هایی که بدون تو چنین دلگیرند

باز در گوش زمان ثانیه ها می گفتند خسته از چرخش این عقربه های پیرند

یوسف پرده نشین بی تو زلیخا صفتان

شبی از حسرت پنهان شدنت می میرند.

کیهان 1/8/93