جوان در نگاه رهبری
30 بازدید
تاریخ ارائه : 12/8/2014 10:29:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

 یک جوان شایسته باید احساس تعهد و مسئولیت ، پرهیزکاری وتقوا و بصیرت و آگاهی داشته باشد . تقوا مراقب خود بودن بدین معناست که انسان بداند چه کاری می کند و هر حرکتش با اراده ، میل و تصمیم خودش باشد .مثل سوار کاراست که لجام اسب در دست او باشد و او با دقت و ظرافت لازم اسب را هدایت کند ، نه آن اسب او را با خود همراه کند و سرانجام وی را نقش بر زمین سازد .

                                                                   مجله یاس ، سال 81